Pricing
Sign Up
  • 1. Inleiding en voorbereiding van de patiënt
  • 2. Lokale anesthesie
  • 3. Tympanomeatale flap
  • 4. Blootstelling aan het middenoor
  • 5. Stapes Detachement
  • 6. Stapes Voetplaat Fenestratie
  • 7. Plaatsing van prothesen
  • 8. Sluiting
cover-image
jkl keys enabled

Laser Stapedotomie voor Otosclerose

26590 views

C. Scott Brown, MD; Calhoun D. Cunningham III, MD
Duke University Medical Center