Pricing
Sign Up
  • 1. Giriş
  • 2. Cerrahi Yaklaşım
  • 3. Bağlantı Noktalarına Erişim ve Yerleştirme
  • 4. Böbreküstü bezi maruziyeti
  • 5. Sağ Böbreküstü Bezi Diseksiyonu
  • 6. Böbreküstü bezi ve port ekstraksiyonu
  • 7. Numunenin Brüt İncelemesi
  • 8. Kapanış
  • 9. Ameliyat Sonrası Açıklamalar
cover-image
jkl keys enabled